Problemy z bezpieczeństwem w poprzedniej wersji Apache'a spowodowały, że administrator zmienił sposób korzystania z PHP na stronach WWW. Od tej pory wszystkie skrypty PHP s. traktowane jako skrypty CGI, w dodatku dzięki suexec są uruchamiane z uprawnieniami użytkownika. W celu poprawnego działania CGI autorzy stron muszą zmienić ustawienia w swoich skryptach: Pełen opis modelu suexec jest tu

Uwaga:

żeby sprawdzić, czy nie wystąpił błąd w PHP, należy na majesty uruchomić komendę php[3 | 4] mojskrypt.php[3 | 4 ]

Zmiany dotyczące zmiennych przekazywanych do skryptów PHP: