Regulamin korzystania z kont na serwerze MAJESTY:
1.Serwer MAJESTY.TREZ0R.EU.ORG (zwany dalej serwerem) jest wielozadaniowym i wielodostępnym komputerem pracującym pod kontrolą systemu operacyjnego Unix.
2.Administracją serwera zajmuje się administrator systemu, którego zadaniem jest zapewnienie odpowiedniej dostępnosci serwera oraz troska o ochronę systemu i bezpieczeństwo danych.
3.Użytkownik ma obowiązek stosowania się do wszystkich poleceń administratora systemu.
4.Użytkownik zobowiązany jest do należytej troski o poziom bezpieczeństwa swojego konta poprzez stosowanie odpowiednich haseł i praw dostępu do swych zasobów.
5.Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania prywatności innych kont w systemie i nieingerowania w ich zasoby nawet wtedy, jeżeli nie są one stosownie chronione.
6.Użytkownik nie może udostępniać swojego konta osobom trzecim (dotyczy to zarówno dostępu do konta, jak i jego zawartości).
7.Osoby korzystające z darmowych kont mogą je wykorzystywać jedynie w celach prywatnych oraz związanych z rozwojem oprogramowania na licencji GNU/GPL i podobnych - w szczególnosci wykorzystywanie takich kont do prowadzenia działalnosci gospodarczej jest zabronione.
8.Nie jest dozwolone wykorzystywanie konta do realizacji celów niezgodnych z prawem polskim i międzynarodowym.
9.Zabrania sie uruchamiania zlożonych procesow obliczeniowych (np. setiathome, dnet) oraz botów i klonów IRC, tworzenie tuneli i odbijarek.
10.W przypadkach spornych administrator ma prawo zablokować dostęp do konta aż do wyjaśnienia bez uprzedzenia użytkownika.
$Id: regulamin.html,v 1.2 2007/12/07 23:32:53 trez0r Exp $