S P A M
W związku z nasilonym, w ostatnim okresie, zjawiskiem spamu, systemie pocztowym TrEz0r.EU.ORG, zostały zainstalowane filtry, których zadaniem jest ochrona przed tym zjawiskiem. Każdy e-mail trafiający do systemu pocztowego TrEz0r.EU.ORG jest kontrolowany najpierw pod kątem zawartości wirsusów, a następnie, filtry na podstawie złożonych algorytmów próbują zakwalifikować daną przesyłkę jako normalna, bądź też jako SPAM. W przypadku zakwalifikowania przesyłki jako SPAM, przesyłka owa nie jest kasowana, jest natomiast dodawany do pola "Subject:" napis:

*****SPAM*****

dodatkowo do nagłówków przesyłki dodawany jest napis:

X-Spam-Flag: Yes

oraz określany jest poziom "spamowości" w postaci znaków '+':

X-Spam-Level: +++

Operacje te, mają na celu ułatwienie odbiorcy przesyłki dowolną ich filtrację. Przykładowo można tak skonfigurować swój progam pocztowy, aby wszystkie maile z tematem *****SPAM***** były kasowane lub też przenoszone do specjalnego folderu.
Dodatkowo, z poziomu konta shellowego, istnieje możliwość bardziej zaawansowego sterowania takim i przesyłkami za pomocą programu procmail. Regułki dla programu procmail umieszczamy w pliku ~/.procmailrc.
Przykłady:
Chcemy aby wszystkie przeysłki oznaczone jako SPAM trafiały do folderu ~/mail/spam-mbox Nasz ~/.procmailrc będzie wyglądał wtedy tak:
:0:
* ^X-Spam-Flag: Yes
mail/spam-mbox

W przypadku chęci automatycznego kasowania przeysłek oznaczonych jako SPAM, tworzymy plik ~/.procmailrc, który będzie wyglądał tak:
:0:
* ^X-Spam-Flag: Yes
/dev/null

admin(at)trez0r.eu.org