"; $dirname = "$home/WWW/index.html"; $dirname1 = "$home/WWW/index.php"; $dirname2 = "$home/WWW/index.htm"; if(is_readable($dirname) || is_readable($dirname1) || is_readable($dirname2)) { echo ""; } else { echo ""; } echo ""; $i++; } } fclose($fp); ?>
#nick/emailInfo/HomepageMiasto
$i$nick$gecos$gecos

Uwaga!
Jeśli masz stronę domową, a niejest ona dostępna na ww liście. To oznacza: błednie ustawione prawa dostępu do swojego katalogu i/lub katalogu public_html lub brak odpowiedniego pliku (akceptowane są jedynie index.html, index.php, index.htm). W razie dalszych niepowodzeń prosze skontaktować się z Administratorem.